Bli jourhem

Djurskyddet Skygga Katten har inga egna lokaler utan använder sig enbart av jourhem där katterna får vila upp sig och får hjälp att lära sig lita på oss människor.

Att ställa upp som jourhem innebär att man för en tid öppnar sitt hem för katten och ansvarar för att den blir omskött och får hjälp att bli socialiserad. Den första tiden behöver katten ett rum där den får vara helt avskild.
En tids karantän är nödvändig eftersom den kan bära på eventuell smitta eller sjukdomar som behöver åtgärdas av veterinär.
En katt som levt utomhus under längre tid eller hela sitt liv blir till en början mycket skrämd av den nya omgivningen. Ett begränsat utrymme gör att den känner sig tryggare och det blir även lättare att få kontakt med den.

Man kan aldrig i förväg veta hur lång tid det kommer att ta innan katten är mogen för omplacering. Det kan handla om allt från en månad till ett halvår, ibland till och med mera.
Under den här tiden vill vi att du rapporterar dina iakttagelser till oss så att vi får en uppfattning om katten så att vi, när det är dags kan omplacera den till ett tryggt hem som passar den.
Om du som jourhem känner att du fäst dig vid katten och vill att den stannar hos dig har du naturligtvis förtur till adoption.

 

Om du känner att du vill och kan göra en insats för någon av dessa katter, hör av dig till oss!